Activiteiten in 2017

Gesprek Ministerie van BZK

Vrijdag 3 maart zal de VPM in Den Haag informeel overleg voeren met medewerkers van het Ministerie van BZK.

Presentatie van Henk Vos van het Ministerie van BZK tijdens Professional Imaging 2017 in Nijkerk

Tijdens Professional Imaging informeert Henk de Vos (Afdeling Identiteit, Directie Democratie en Burgerschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) professionele pasfotomakers over de toepassing van de matrix en de fouten die het Ministerie en paspoortproducent Morpho tegenkomen bij de gebruikte pasfoto’s. Anders dan velen zullen denken worden de grootste problemen bij de geconstateerde imperfecties niet veroorzaakt door pasfoto’s van brildragers. Daarom ligt de nadruk juist op het voorkomen van imperfecties die zowel door de pasfotomaker en/of de controlerend ambtenaar niet als problematisch worden herkend, temeer daar deze grotere consequenties hebben naarmate de gezichtsherkenning verder wordt geautomatiseerd. De circa 45 minuten durende presentatie wordt gehouden op maandag 20 maart en begint om 13:25 uur. Er is ruimte voor het stellen van vragen, maar deze vragen dienen vooraf schriftelijk te worden ingediend bij de Verenigde Pasfotomakers. Alleen professionele pasfotomakers kunnen zich voor deze presentatie aanmelden en u krijgt ALLEEN toegang tot de presentatie met een bevestiging van uw aanmelding. Met deze aanmelding heeft u eveneens toegang tot de beurs Professional Imaging 2017.
Download hier de presentatie (PDF formaat).

Een verslag van deze bijeenkomst met aanvullende informatie vindt u in de editie 2017-11 van Beeldvorming.Info. U kunt zich kosteloos en zonder enige verplichting aanmelden voor deze nieuwsbrief via welkom@beeldvorming.info.


Download hier de fotomatrix 2007

Activiteiten in 2016

Professional Imaging 2016 in Nijkerk

De PI beurs is dit jaar opnieuw in Nijkerk en loopt van zaterdag 12 t/m maandag 14 maart 2016. Er is dit jaar geen sessie van de Verenigde Pasfotomakers, maar u vindt natuurlijk Verenigde Pasfotomakers in de zalen en op de diverse stands. DPS is aanwezig in hal 1 stand 17. Fidak is aanwezig in hal 3 stand 44. Benel staat ook in hal 3 stand 2. Voor meer informatie ga naar http://www.professionalimaging.nl

Activiteiten in 2015

Professional Imaging 2015 in Nijkerk

Maandag 30 maart om 10:30 op de Professional Imaging beurs te Nijkerk (zaal Salvador in Hart van Holland). Een tegenvallende opkomst, maar een zeer interessante presentatie van Joep Kock. Download de presentatie!

NVVB Congres

De Verenigde Pasfotomakers hebben een stand op de het NVVB congres, ook bekend als het congres voor Burgerzaken, op 15 en 16 april te Noordwijkerhout. Dit congres geeft ons de gelegenheid alle ambtenaren die op het gemeentehuis afdeling burgerzaken werken te laten zien dat pasfotomakers landelijk zijn georganiseerd. Het streven van de Verenigde Pasfotomakers is om iedereen tevreden en goed geinformeerd te houden, want het maken van goede pasfoto's is een dienst die wij als pasfotomakers serieus nemen. Belangrijk daarbij is dat de gebruiker van die dienst (in feite de afdeling burgerzaken van elk gemeentehuis) ook tevreden is. Mocht er behoefte zijn aan betere of aanvullende dienstverlening dan is het zeer belangrijk dat de gemeente ergerns terecht kan. En dat kan bij de Verenigde Pasfotomakers.

Activiteiten in 2014

Maandag 31 maart j.l. tijdens de Professional Imaging 2014 was het Pasfoto Seminar. Met de introductie van het nieuwe paspoort en de 3D pasfoto, de afloop van de tender ter vervanging van de aanvraagstations en alle commotie rondom de geintegreerde oplossing in die tender was er genoeg reden voor een seminar. Met een erg interessant programma was er dan ook een flinke belangstelling. Het lukte niet iedereen om op tijd de beurs binnen te komen, door de grote drukte voor de ingang en vooral ook de weg naar het beursgebouw toe.
Voor hen en voor iedereen die niet kon komen door andere verplichtingen hebben we een korte samenvatting gemaakt en zijn de presentaties van Joep Kock en Jan van de Berg als PDF te lezen.

Het programma zag er zo uit:
10:30 - 10:35 - Welkom en korte inleiding (Paul Visser, DPS)
10:35 - 10:55 - Pasfoto’s, het nieuwe paspoort en de pers (Joep Kock, FotoMarkt) Download!
10:55 - 11:15 - Het nieuwe paspoort en de 3D pasfoto (Jan van den Berg, Morpho) Download!
11:15 - 11:30 - Vragen. In de zaal zullen ook Sander Meijboom van het Ministerie van BZK en een medewerker van het Agentschap basisregistratie aanwezig zijn om specifieke vragen te beantwoorden. (Paul Visser, DPS)
11:30 - 11:40 – Introductie Verenigde Pasfotomakers (Ruud Schagen, Mitsubishi Electric)
11:40 - 11:45 - Vragen
11:45 - Einde