DPS BV


DPS is een leverancier van biometrische software en pasfotosystemen. DPS is daarnaast leverancier van het verdachtenfotosysteem van de Nederlands Politie. Ook wordt DPS software gebruikt in alle gevangenissen, op schiphol, door het minsterie van Defensie en door het ministerie van Buitenandse zaken. DPS ontwikkelt alle systemen zelf en heeft een eigen software ontwikkelafdeling. DPS pasfotosystemen worden in meer dan 20 landen verkocht.